Đơn xin phép nghỉ học của học sinh và phụ huynh gửi cô giáo bộ môn

docx6 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1063 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép nghỉ học của học sinh và phụ huynh gửi cô giáo bộ môn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn xin nghỉ học của học sinh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn . Em tên là:...... Học sinh lớp: ..... Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày: .../..../ đến hết ngày: ..../..../...... Lí do viết đơn: .. Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài em xin chịu mọi hình phạt mà cố và nhà trường đưa gia. Mong được sự đồng ý của cô. Em xin chân thành cảm ơn! Xác nhận của phụ huynh học sinh , ngày tháng năm .. Người làm đơn/học sinh Đơn xin nghỉ học của phụ huynh Đơn xin nghỉ học - Mẫu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường ............................. - Giáo viên chủ nhiệm lớp. - Giáo viên bộ môn...................... Tôi tên:................................................................................................ Địa chỉ:................................................................................................ Là phụ huynh của em:...................................................................... Học sinh lớp: Trường Do cô làm giáo viên chủ nhiệm Kính xin Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm lớp cho phép con tôi được nghỉ học ..ngày (Thứ .., ngày. tháng năm 20). Lý do:................................................................................................ ......................................................................................................... Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của con tôi. Trân trọng kính chào. ..........., ngày. tháng năm 20.. PHỤ HUYNH KÝ TÊN (Ghi rõ họ và tên) Đơn xin nghỉ học - Mẫu 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường.................................. - Giáo viên chủ nhiệm lớp................. Tôi tên là:................................... .................................................................. Phụ huynh em: ..................... Lớp............... Năm học.................... Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh được phép nghỉ học. Thời gian nghỉ: Từ ngày........................... đến.................. Lý do:.............................................. ................................................. Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm: 1. .................................................... ....................................................... 2. .................................................... ....................................................... 3. .................................................... .................................................... Thời gian xin được học lại:....................................................... Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết. Trân trọng cảm ơn ..........., ngày.thángnăm. Người viết đơn Đơn xin nghỉ học của lớp mẫu giáo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- , ngày tháng năm 20 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường mầm non . - Giáo viên chủ nhiệm lớp ...................................................... Tôi là: .................................. phụ huynh của bé ...................... lớp ............... Nay tôi làm đơn này xin phép cho bé được nghỉ học từ ngày ..................... đến ngày Vì lý do: Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra. Xin chân thành cảm ơn! Duyệt BGH Xác nhận của GV chủ nhiệm Người làm đơn Đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC ........... KHOA ......................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ............., ngàythángnăm......... ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Khoa .......................... Giáo viên giảng dạy............................ Giáo viên chủ nhiệm........................... Em tên: .....................................Ngày sinh:....................................... MSSV: ..............................Lớp: ......................Khoá:........................ Số ĐT liên lạc với gia đình:................................................................ Em làm đơn này kính xin Khoa và Giáo viên bộ môn cho em được nghỉ học từ ngày ...../..../20.... đến ngày ......../......../20.......... Vì lý do: Bị ốm Bận việc gia đình Lý do khác Nêu rõ lý do khác: ............................................................................... ............................................................................................................ ........................................................................................................... Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, em xin chân thành cảm ơn. Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của GVCN (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Khoa ........... (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_phep_nghi_hoc_cua_hoc_sinh_va_phu_huynh_gui_co_giao.docx
Mẫu đơn liên quan