Đơn xin phép nghỉ học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép nghỉ học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BM: CTSV-SV-04 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban Giám hiệu - Phòng Công tác sinh viên. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Tên em là:..............................................................Sinh ngày:......................................... SV lớp:...................................................................Mã số SV:......................................... Số điện thoại:.Email: Lý do xin phép nghỉ học:(có giấy tờ, xác nhận kèm theo) ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... Thời gian xin phép nghỉ học (tối đa là 01 tuần) Số ngày xin nghỉ:ngày, từ:.................................đến :...................................... Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày.........tháng năm Cố vấn học tập Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_phep_nghi_hoc_truong_dai_hoc_kinh_te_ky_thuat_cong_n.docx
Mẫu đơn liên quan