Đơn xin tình nguyện công tác

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3523 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin tình nguyện công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Ảnh 3x4 Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ……., ngày       tháng       năm 20......     ĐƠN XIN TÌNH NGUYỆN CÔNG TÁC TẠI…..   Kính gửi:…………………………………………..    Tôi tên : .................................................................... Nam, nữ: Sinh ngày : ............ tháng .............. năm .......... Nơi sinh: Giấy CMND : số: cấp…….. ngày ...../...../.......... tại : Hộ khẩu thường trú: Trình độ văn hóa: Văn bằng chuyên môn : .............................. Hệ đào tạo: Chuyên ngành : ................................... Năm tốt nghiệp: Địa chỉ : Điện thoại liên lạc (nếu có): Tôi xin xét tuyển viên chức ngạch giáo viên, ngành học :   Mầm non       Tiểu học Trung học cơ sở     Phổ thông Trung học      Trung học chuyên nghiệp   Nếu được tuyển dụng, tôi xin tình nguyện nhận công tác tại huyện/xã……....................................                      ................, ngày..........tháng ......năm ....  Người làm đơn

File đính kèm:

  • docDX-tinh-nguyen-cong-tac(1).doc
Mẫu đơn liên quan