Đơn xin vào học lại trường Đại học nông lâm Huế

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin vào học lại trường Đại học nông lâm Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CTSV: 07 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ----------o0o---------- ĐƠN XIN VÀO HỌC LẠI Kính gửi: - Ông Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Huế - Phòng Công tác sinh viên Tôi tên là: Sinh ngày: Nguyên là sinh viên lớp: , Mã số SV: Khóa học: Khóa trường Hộ khẩu thường trú: Năm học 20..... - 20. tôi xin nghỉ học 1 năm và đã được Trường Đại học Nông Lâm – Huế đồng ý giải quyết (theo Quyết định số........ /QĐ-ĐHNL ngày...... tháng ...... năm 20. của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm). Trong thời gian về địa phương tôi luôn chấp hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Vậy, tôi viết đơn này xin lãnh đạo trường xét cho tôi được vào học lại với khoá học 20.... - 20. kể từ Học kỳ....... năm học 20.....- 20.... Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trân trọng cảm ơn! Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20 Xác nhận của gia đình Người làm đơn Xác nhận của chính quyền địa phương Ý kiến của Khoa (Về việc chấp hành nghĩa công dân trong thời gian sinh viên nghỉ học về địa phương)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_vao_hoc_lai_truong_dai_hoc_nong_lam_hue.docx