Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên - Trường Đại học Y Hà Nội

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên - Trường Đại học Y Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN Kính gửi: ; - Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học - Trường ĐHYHN. Họ và tên: ..................................................................................... Ngày sinh:............................................................................................................ Nơi sinh: ................................................................................................................. Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ ............................................................................................................................. Dân tộc:................................................................................................................ Cơ quan công tác:................................................................................................. ............................................................................................................................. Nay tôi viết đơn này kính trình các cấp có thẩm quyền xác nhận cho tôi thuộc (thí sinh tích vào ô tương ứng): Có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên tại Khu vực 1 (KV1) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Con liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động Dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại KV1 Con đẻ NNCĐ bị suy giảm khả năng học tập, sinh hoạt Để tôi hoàn thành hồ sơ dự thi tuyển sinh sau đại học tại trường Đại học Y Hà Nội năm 2018. Trân trọng./. ..., ngày. tháng .. năm 20.. . XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi họ tên) Ghi chú: Ưu tiên mục 1: Xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự Ưu tiên mục 2, 3, 4, 6: Xác nhận của phòng Lao động và thương binh xã hội cấp Huyện trở lên Ưu tiên mục 5: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp Xã trở lên Thí sinh khi nộp giấy xác nhận đối tượng xét ưu tiên phải kèm theo bản sao các minh chứng.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_xac_nhan_doi_tuong_uu_tien_truong_dai_hoc_y_ha_noi.docx