Đơn xin xác nhận hạnh kiểm mẫu 03

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận hạnh kiểm mẫu 03, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM Kính gởi: Công an Phường ( Xã ) : Quận ( Huyện) : Tôi đứng tên dưới đây là: Ngày, tháng, năm sinh : Nơi sinh : Quê quán: Dân tộc: Địa chỉ thường trú: Địa chỉ tạm trú: Số CMND / Hộ chiếu : Cấp ngày: Tại : Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương. Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ................ Ngày . . . tháng . . . năm 200. . Xác nhận của địa phương Kính đơn

File đính kèm:

  • docdon_xin_xac_nhan_hanh_kiem_mau_03.doc
Mẫu đơn liên quan