Đơn xin xác nhận học phần tương đương - Trường Đại học sư phạm Đại học Đà Nẵng

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1061 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận học phần tương đương - Trường Đại học sư phạm Đại học Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu DKTC – 02 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN - Khoa Tên em là: Mã sinh viên: . Ngày, tháng, năm sinh: ..................... Lớp: .... Khóa: .. Khoa: .................... Ngành:.................... . Em làm đơn xin xác nhận học phần tương đương sau: STT Tên học phần Mã học phần Số tín chỉ Tên học phần tương đương Mã học phần Số tín chỉ 1 2 3 4 Em chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, ngày.. tháng .năm . Ý kiến của Khoa chuyên môn Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_xac_nhan_hoc_phan_tuong_duong_truong_dai_hoc_su_pham.docx