Đơn xin xác nhận là sinh viên của trường Đại học Cần Thơ

doc1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận là sinh viên của trường Đại học Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . . . /. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . . . . . . Hệ đào tạo: (Chính quy, Liên thông, Bằng 2). . . . . . . . . . . . . . . . . tại Trường Đại học Cần Thơ. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nay tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xác nhận cho tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học 20. . . . .- 20 . . . . . . . Lý do: Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./. . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA (Viện, Trung tâm) ..

File đính kèm:

  • docdon_xin_xac_nhan_la_sinh_vien_cua_truong_dai_hoc_can_tho.doc