Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường (Chuẩn)

docx1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường (Chuẩn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường. Tôi tên: . Mã số sinh viên:. Ngày sinh:. Nơi sinh: Hộ khẩu thường trú: .. Là sinh viên lớp: . Khóa. Hệ đào tạo:.. tại Trường Đại học .. Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường. Lý do: .. Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./. ................, ngày.....tháng.....năm........ Người làm đơn (Chữ ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU ............, ngày.....tháng.....năm......... TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA

File đính kèm:

  • docxdon_xin_xac_nhan_la_sinh_vien_dang_hoc_tai_truong_chuan.docx
Mẫu đơn liên quan