Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày     tháng      năm 2020 ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ V/v: Tuyên bố người mất tích (Chọn 1 trong các yêu cầu mục 2) Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội 1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Địa chỉ: (Ghi địa chỉ chỗ ở hiện tại của người yêu cầu) Số điện thoại (nếu có):                   Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ............ Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân ...... việc như sau: 2. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: - Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự. - Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó. - Yêu cầu tuyên bố một người mất tích, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.4. Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết. - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. - Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. - Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. - Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định. 3. Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: 4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết - Các thông tin khác    Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: 1. ....................... 2. ....................... 3. ....................... Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.                                                                                  ., ngày......tháng......năm                                                                                                NGƯỜI YÊU CẦU ✔  Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. ✔  Trường hợp người yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

File đính kèm:

  • docxdon_yeu_cau_giai_quyet_vu_viec_dan_su.docx
Mẫu đơn liên quan