Đơn yêu cầu (Về việc công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con và chia tài sản khi ly hôn)

doc2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn yêu cầu (Về việc công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con và chia tài sản khi ly hôn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------ooo0ooo-------- ĐƠN YÊU CẦU (Về việc công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con và chia tài sản khi ly hôn) Kính gửi:  Tòa án nhân dân quận/huyện (1)..tỉnh/thành phố.......... Họ tên chồng:....................................... Sinh năm .. Số CMND/Căn cước công dân: . do .. cấp ngày:   Hộ khẩu thường trú: . Họ tên vợ:   ......Sinh năm Số CMND/Căn cước công dân: . do .. cấp ngày:   Hộ khẩu thường trú: . Chúng tôi yêu cầu Tòa án nhân dân quận/huyện..tỉnh/thành phố........ công nhận các nội dung sau: Về quan hệ hôn nhân: (2) .......... .... Đề nghị quý Toà công nhận cho thuận tình ly hôn. Về con chung: (3) ..................... .... Về tài sản: (4) .............. ..................................................................................................................................... Về nợ: (5) .................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Kính mong quý Tòa án xem xét giải quyết. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! .., ngày .. tháng . năm........ Họ và tên chồng (ký và ghi rõ họ tên) Họ và tên vợ (ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_yeu_cau_ve_viec_cong_nhan_thuan_tinh_ly_hon_nuoi_con_va.doc