Giấy chứng nhận sinh viên đang học tại trường Đại học Quốc tế (Dùng để vay vốn)

docx1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy chứng nhận sinh viên đang học tại trường Đại học Quốc tế (Dùng để vay vốn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ Số: /GXN - ĐHQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 GIẤY XÁC NHẬN Họ và tên: Mã sinh viên: Ngày sinh: Giới tính: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Mã trường theo học: QSQ Tên trường: Trường Đại học Quốc tế Khoa: Hệ đào tạo: Đại học Niên Khóa: Loại hình đào tạo: Chính quy. Ngày nhập học:./ 09/ 2021 Thời gian ra trường:./ 12/ 2025 (Thời gian học tại trường: 04 năm, thời gian đào tạo tối đa 06 năm theo Quy chế học chế tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo). X Số tiền học hàng tháng: đồng. Thuộc diện: - Không miễn giảm - Giảm học phí - Miễn học phí X Thuộc đối tượng: - Mồ côi - Không mồ côi Trong thời gian theo học tại trường, sinh viên không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. - Số tài khoản của nhà trường: 3141000035267 - Tại ngân hàng: BIDV Đông Sài Gòn./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, HCTH. TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV Đào Thị Kim Oanh

File đính kèm:

  • docxgiay_chung_nhan_sinh_vien_dang_hoc_tai_truong_dai_hoc_quoc_t.docx
Mẫu đơn liên quan