Giấy mời tham gia giảng dạy

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy mời tham gia giảng dạy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________ ------&------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===================== GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY Kính gửi: ..................................................................................................................................................... Chủ nhiệm khoa ………………………………………………………………….... Kính mời ...........................................................……………tham gia giảng dạy: Môn........................................................................................................................… Cho lớp cao học: ....................................................................................................... Ngành:....................................................................................................................... Chuyên ngành: ......................................................................................................... Số tiết: Lý thuyết: ......... ( ......đvht); Bài tập/Thực hành: ............ ( ......đvht) Thời gian giảng dạy: Từ ngày tháng năm 200 đến ngày tháng năm 200 (Thời khoá biểu kèm theo). Mong ......... thu xếp thời gian để giảng dạy cho lớp cao học nói trên. Xin trân trọng cám ơn. ……………., ngày tháng năm 200 CHỦ NHIỆM KHOA

File đính kèm:

  • docGiay-moi-giang-day.doc
Mẫu đơn liên quan