Giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường (Làm ưu đãi giáo dục)

doc1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường (Làm ưu đãi giáo dục), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02/ƯĐGD GIẤY XÁC NHẬN  (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- GIẤY XÁC NHẬN Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông xác nhận Trường: ..................................................................................................................... Xác nhận học sinh:..................................................................................................... Hiện đang học tại lớp......................... Học kỳ:........................ Năm học:.................. Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học xác nhận Trường:....................................................................................................................... Xác nhận anh/chị:....................................................................................................... Hiện là học sinh, sinh viên: Năm thứ............... Học kỳ: .............. Năm học............... Khoa ................ Khóa học ................. Thời gian khóa học ............(năm); Hình thức đào tạo: ................................ Kỷ luật: ........................(ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). Đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho..................... theo quy định và chế độ hiện hành.    ... ..., ngày... ... tháng... ...năm... ... Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docgiay_xac_nhan_sinh_vien_dang_hoc_tai_truong_lam_uu_dai_giao.doc