Giấy xác nhận sinh viên đang theo học tại trường Đại học giáo dục

doc1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy xác nhận sinh viên đang theo học tại trường Đại học giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (ảnh 3x4 cm) Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2... GIẤY XÁC NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC Xác nhận Anh (chị): .................. Giới tính: ................. Sinh ngày: ................... Nơi sinh : .................. Mã học viên: .................... Là học viên khóa QH - 2... - S (20.... - 20...), ngành ..............., của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội./. TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV

File đính kèm:

  • docgiay_xac_nhan_sinh_vien_dang_theo_hoc_tai_truong_dai_hoc_gia.doc
Mẫu đơn liên quan