Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN LUẬN VĂN VÀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa Phát triển Nông thôn - Bộ môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôi tên : Mã số sinh viên: Là sinh viên lớp : (HG…………...) khóa .....(20 - 20 ) Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại Học Cần Thơ. Số tín chỉ tích lũy Điểm trung bình tích lũy: Theo yêu cầu của chương trình đào tạo, tôi có đủ điều kiện để thực hiện các học phần tốt nghiệp. Sau khi tìm hiểu các đề tài, tự xét năng lực và được tư vấn chuyên môn , tôi xin đăng ký thực hiện đề tài q Luận văn q Tiểu luận Thời hạn thực hiện: học kỳ năm học 200 - 201 đến học kỳ …..năm học…………… Tên đề tài: Do TS/ThS/KS/CN hướng dẫn Nguồn kinh phí: q tự túc q hỗ trợ q kết hợp tự túc và hỗ trợ ………….., ngày tháng năm Ý kiến của Bộ môn Sinh viên đăng ký q đồng ý q không đồng ý (Ký và ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO q đồng ý q không đồng ý

File đính kèm:

  • docHA 4.1.doc