Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Kính gửi : 1. Chủ đầu tư: - Người đại diện: Chức vụ: - Địa chỉ liên hệ: - Số nhà: Đường: Phường (xã/thị trấn): Quận (huyện, thị xã): - Số điện thoại: 2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: - Phường (xã) Quận (huyện, thị xã): - Thành phố: - Phạm vi dự kiến đầu tư: - Quy mô, diện tích:…………………. - Hiện trạng sử dụng đất 3. Nội dung đầu tư: - Chức năng dự kiến: - Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: 4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đơn đính kèm: - Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất. - …… …………., ngày ……. tháng . năm …… Người làm đơn đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung). MẪU SỐ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Kính gửi : 1. Chủ đầu tư: - Người đại diện: Chức vụ: - Địa chỉ liên hệ: - Số nhà: Đường: Phường (xã/thị trấn): Quận (huyện, thị xã): Tỉnh, thành phố: - Số điện thoại: 2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: - Phường (xã, thị trấn): Quận (huyện, thị xã): - Thành phố: - Phạm vi ranh giới: - Quy mô, diện tích:…………………. - Hiện trạng sử dụng đất: 3. Nội dung đầu tư: - Chức năng công trình: - Mật độ xây dựng: - Chiều cao công trình: - Số tầng: - Hệ số sử dụng đất: - Dự kiến tổng diện tích sàn xây dựng: 4. Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng: 5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Đơn đính kèm: - Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất. - …… …………., ngày ……. tháng …. năm …… Người làm đơn đóng dấu (nếu là tổ chức), ký, ghi rõ họ tên Mẫu 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

File đính kèm:

  • docMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).doc