Mẫu đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1746 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 8 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với các đơn vị thuộc Trung ương) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ….. (đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập) (Đơn vị)...…… được thành lập ngày…. theo giấy phép số.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố.....) cấp, có chức năng nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu. Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..) phê duyệt nội dung các chương trình dưới đây: 1. Tên chương trình:...................................................................................... 2. Thời lượng chương trình (số phút):........................................................... 3. Người chịu trách nhiệm chương trình:...................................................... 4. Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định về phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMau Don De Nghi Phe Duyet Bang, Dia Nhac, San Khau.doc
Mẫu đơn liên quan