Mẫu đơn ly hôn đơn phương bản chuẩn tại Nha Trang Khánh Hòa

docx3 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn ly hôn đơn phương bản chuẩn tại Nha Trang Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (1), ngày.. tháng năm. ĐƠN KHỞI KIỆN                     Kính gửi: Toà án nhân dân (2) Người khởi kiện: (3) Địa chỉ: (4) .. Số điện thoại: (nếu có); số fax: .(nếu có) Người bị kiện: (5) Địa chỉ (6) . Số điện thoại: (nếu có); số fax: .(nếu có) Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7) Địa chỉ: (8). Số điện thoại: (nếu có); số fax: (nếu có) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) Địa chỉ: (10) .. Số điện thoại: (nếu có); số fax: .(nếu có) Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11). .. Người làm chứng (nếu có) (12). Địa chỉ: (13) . Số điện thoại: (nếu có); số fax: .(nếu có) Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14). 1. 2 (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)                                                                                                     Người khởi kiện (16) Hướng dẫn điền mẫu đơn ly hôn chuẩn tại Nha Trang Khánh Hóa: (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: bạn ở Nha Trang thì ghi TP. Nha Trang) (2) Ghi rõ tên Tòa án có thẩm quyền thụ ly vụ án. Ví dụ, bạn nộp đơn tại Tòa án Nha Trang thì ghi rõ: Kính gửi: Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. (3) Ghi đầy đủ họ và tên người khởi kiện, vì dụ: Trần Văn A. (4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện (Nơi cư trú có thể theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú). (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3). (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4). (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết. Thường trong vụ án ly hôn sẽ có 4 vấn đề cần trình bày và nêu yêu cầu khởi kiện: – Về quan hệ hôn nhân: – Về con chung:. – Về tài sản chung: – Về nợ chung:.. (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự. Trong vụ án ly hôn cần cung cấp: Giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan quan đến tài sản. (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh). (16) Ký ghi rõ họ tên người khởi kiện.

File đính kèm:

  • docxmau_don_ly_hon_don_phuong_ban_chuan_tai_nha_trang_khanh_hoa.docx
Mẫu đơn liên quan