Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận học sinh, sinh viên

docx1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận học sinh, sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH - SINH VIÊN Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn - Phòng Quản lý Đào tạo Tên em là: ................................................Số điện thoại....................................... Ngày, tháng, năm sinh:....................................Nơi sinh........................................ Số CMTND: ................ Ngày cấp: ....../..... /............. Nơi cấp: ........................ Hiện là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:...................................................... Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cấp giấy xác nhận HSSV với lý do: ... ... Em xin cam đoan sử dụng giấy chứng nhận sinh viên đúng theo lý do đã trình bày trên. Em xin chân thành cảm ơn! TPHCM , ngày ... tháng ... năm 20 ..... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ghi chú: Mẫu này dùng cho sinh viên khi cần xin xác nhận để: đi học, đi làm thêm, đi tìm hiểu thực tế, để vào thi khi mất thẻ chưa kịp làm lại thẻ... do Phòng Đào tạo trực tiếp xác nhận).

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_cap_giay_xac_nhan_hoc_sinh_sinh_vien.docx
Mẫu đơn liên quan