Mẫu đơn xin học thêm của phụ huynh cho học sinh

docx3 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin học thêm của phụ huynh cho học sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- ., ngày tháng năm ĐƠN XIN HỌC THÊM V/v: Xin tham gia lớp học thêm môn . tại Trường – Căn cứ vào Thông tư số 17/2012/TT-BGDDT, ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; – Căn cứ vào nhu cầu của người làm đơn. Kính gửi: Hiệu trưởng Trường ..                  Ban giám hiệu Trường .. Chủ nhiệm bộ môn . Giáo viên chủ nhiệm lớp . Tôi tên là: CMND/CCCD số: Ngày cấp: / / Tại: Địa chỉ thường chú: .. Số điện thoại liên hệ: . Tôi làm đơn này để trình bày và yêu cầu vấn đề như sau: Tôi là phụ huynh của em . lớp .. Hiện đang là học sinh của Trường .. Trong thời gian tới, con tôi chuẩn bị tham gia thi chuyển cấp, vậy nên bây giờ đang là thời gian rất quan trọng để ôn tập, hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi. Tuy nhiên, con tôi mới chỉ đượ học chính khóa trên trường và tự học ở nhà. Tôi cho rằng như thế là chưa đủ, sợ rằng kiến thức của cháu sẽ không đủ để tham gia dự thi và đạt được nguyện vọng mong muốn. Được biết là hiện nay, Nhà trường đang mở lớp học thêm vào thời gian: Từ ngày / /  đến ngày / / Tại: . Do đó tôi làm đơn này mong nhà trường xem xét cho con tôi, tức học sinh .. có thể tham gia lớp học môn .. Thời gian và địa điểm như trên. Căn cứ: – Căn cứ vào Điều 5, Thông tư số 17/2012/TT-BGDDT, ban hành quy định về dạy thêm, học thêm: “Điều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường 1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết. 2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh. 3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khóa biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.” Từ lý do đã trình bày và căn cứ pháp luật đưa ra, tôi mong Nhà trường và các cá nhân ở trên có thể xem xét, ra quyết định sớm nhất. Mong quý nhà trường có thể trả lời đơn của tôi bằng văn bản gửi về địa chỉ: Người nhận: . Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm với những thông tin mà tôi đã đưa ra. Ngoài Đơn xin mở lớp học thêm, tôi còn đính kèm các tài liệu khác: – 01 Bản sao CMND/CCCD của .. – .. – .. Tôi xin cam kết thực hiện đúng yêu cầu đối của Nhà trường về việc học thêm: – Thanh toán đầy đủ học phí học thêm. – Phối hợp cùng Nhà trường đôn đốc việc học của học sinh . Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên)   

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_hoc_them_cua_phu_huynh_cho_hoc_sinh.docx
Mẫu đơn liên quan