Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự mới nhất năm 2022

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự mới nhất năm 2022, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____***_____ ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND  Tôi tên là...... sinh ngày........................ Nghề nghiệp..............................................................  CMND/CCCD số:  ngày cấp  nơi cấp...........................  Hộ khẩu thường trú.........................................................................  ........................................................................................................  Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND ... xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự. Lý do:   theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan). Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. ...................,ngày...../...../..... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_tam_hoan_mien_nghia_vu_quan_su_moi_nhat_nam_2022.docx
Mẫu đơn liên quan