Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu gốc

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu gốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------- ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn) .............................................................. - Quận (huyện) ...................................................................................... - Thành phố (tỉnh) .................................................................................. Tên tôi là (1): ...........................................................................................Giới tính: ..................... Sinh ngày: .............................. tại .............................................................................................. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số ................................................................................... Cấp ngày ........... tháng ...... năm .......... cơ quan cấp..................................................................... có hộ khẩu thường trú tại (2): ........................................................................................................ ................................................................................................................................................... Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ....... tháng ...... năm ....... đến ngày ....... tháng ....... năm ......... để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài. ................., ngày ....... tháng ....... năm ....... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN(3): Xác nhận anh (chị) ......................................................... sinh ngày ........ tháng ......... năm ........ có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ......................................................... từ ngày ......... tháng ......... năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm ........ ...................., ngày ....... tháng ....... năm .......... Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_xac_nhan_ho_khau_goc.docx