Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC 1 MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN; KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ; KINH DOANH THỰC PHẨM; KINH DOANH HÓA CHẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO SỐ:............................. KÍNH GỬI: 1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ: 2. Địa chỉ: 3. Số điện thoại, Fax, Email: 4. Số giấy phép hoạt động: 5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 6. Dịch vụ hoặc dự kiến quảng cỏo: 7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ: - - - 8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo: Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số …./2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày… tháng… năm 2004 của liên Bộ: Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Thông tư trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Tên tỉnh/thành phố, ngàythángnăm…. Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh) (ký tên và đóng dấu) Họ và tên của người ký

File đính kèm:

  • docMau Giay Dang Ky Ho So Quang Cao Trong Linh Vuc Kham Chua Benh.doc