Mẫu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 8504 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU GIẤY PHÉP BÁN HÀNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT GIẤY PHÉP BÁN HÀNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT ........, ngày....... tháng........năm .......... Kính gửi: ......................................... (tên Bên mời thầu) (Sau đây gọi là Bên mời thầu) Theo đề nghị của [tên nhà thầu tham dự thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự đấu thầu cung cấp [điền tên hàng hóa] cho gói thầu [điền tên gói thầu] thuộc dự án [điền tên dự án]. Chúng tôi [điền tên nhà sản xuất] được thành lập và hoạt động từ ngày ....... tháng ......... năm , sản xuất các loại hàng hóa [điền tên hàng hóa cung cấp] từ ngày.... tháng .... năm ..... và có địa chỉ tại [ghi địa chỉ của nhà sản xuất]. Bằng văn bản này, chúng tôi cho phép Nhà thầu được sử dụng hàng hóa do chúng tôi sản xuất để chào trong HSDT của Nhà thầu. Chúng tôi xin cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa nêu trên cho Nhà thầu để cung cấp cho Bên mời thầu và đảm bảo việc bảo hành hàng hóa theo hợp đồng cung cấp được ký kết giữa Bên mời thầu và Nhà thầu. Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docMay Giay Phep Ban Hang Cua Nha San Xuat Www..doc