Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỜ KHAI GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp. DẤU NHẬN ĐƠN (Dành cho cán bộ nhận đơn) j CHỦ ĐƠN (Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn VBBH) Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: k ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN — là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn — là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn — là người khác được uỷ quyền của chủ đơn Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: l ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN — Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp — Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Số văn bằng bảo hộ: m THỜI HẠN GIA HẠN Đề nghị gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thêm ………kỳ hạn, từ ngày: ……………………… đến ngày:…………………….. p CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN n PHÍ, LỆ PHÍ Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền — Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ ….nhóm sản phẩm/dịch vụ .....phương án của từng sản phẩm — Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn văn bằng bảo hộ .....tháng nộp muộn — Lệ phí công bố quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là: Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản): o CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN — Tờ khai, gồm ……..trang — Bản gèc văn bằng bảo hộ (nÕu yêu cầu ghi nhËn gia hạn vµo v¨n b»ng b¶o hé) — Giấy uỷ quyền bằng tiếng……. — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang — bản gốc — bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau — bản gốc đã nộp theo đơn số:……………… ) — Chứng từ phí, lệ phí — Tài liệu khác, cụ thể: KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn) — Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên) — — — — — — — p CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khai tại: … ngày … tháng … năm … Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

File đính kèm:

  • docTo Khai Gia Han Van Bang Bao Ho.doc
Mẫu đơn liên quan