Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM Số:………………………… Cơ sở:……………………………………………………………………………….. Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Điện thoại:………………… Fax: …………………… Email:…………………… CAM KẾT Áp dụng cho sản phẩm:………………………………………………………………………... Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chiu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quả lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy đinh của pháp luật. …. ngày…….tháng …..năm….. CHỦ CƠ SỞ (Ký tên & đóng dẫu)

File đính kèm:

  • doccamketDBVSATTP.doc