Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/12/2014 | Lượt xem: 1315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ảnh 3x4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Kính gởi: Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ Trường Đại học Tiền Giang. Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… Ngày sinh: . . . ./ . . . ./ . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… Giới tính: . . . . . . . . . . . . . . . …..Dân tộc: . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. …………………………………………………………………………………… Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôi đăng ký tham gia kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia ¨ Tin học ¨ Anh văn Trình độ: ¨A ¨B ¨C Khóa:………………………………ngày………/………/………… tại Hội đồng kiểm tra Trường Đại học Tiền Giang. **************************************************************** Phần bảo lưu kết quả (dành cho thí sinh đã dự kiểm tra các khóa trước) Tôi đã tham dự kỳ kiểm tra (¨Tin học, ¨Anh văn) Trình độ (¨A, ¨B, ¨C) khóa . . . . . . ngày . . . ./ . . . ./ . . . . . . tại Hội đồng kiểm tra Trường Đại học Tiền Giang. Nay xin Hội đồng cho phép tôi được bảo lưu kết quả các môn sau đây trong kỳ kiểm tra khóa:……………ngày………../………./……… Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . điểm Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . điểm Tôi xin đăng ký kiểm tra lại các môn sau: Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **************************************************************** Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định kiểm tra của Hội đồng. Xin chân thành cảm ơn ./. Mỹ Tho, ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . . . Đính kèm: Người đăng ký - 01 bản sao CMND hoặc (Ký tên và ghi rõ họ tên) giấy tờ tùy thân (có dán ảnh). - 04 ảnh 3x4

File đính kèm:

  • docdon_xin_dang_ky_du_kiem_tra_cap_chung_chi_24_sv_tt_th_nn_5734.doc
Mẫu đơn liên quan