Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp

docx1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP Kính gửi: - Ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - ………………………………………………………….. Họ và tên: ................................................................... Mã sinh viên:............................ Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nơi sinh: .................................. Lớp:..................... ……................................................ Số điện thoại:…………………. Chuyên ngành:..... ..................................... ……….. Bậc: ........ ................................ Hình thức đào tạo: ……………………………….…. Niên khóa:……………..……..… Sau khi đã hoàn thành các học phần còn thiếu điểm thuộc Khoa (Bộ môn): ………..… .……..……….…. ……………………………..………………………………………... có kết quả như sau: Môn 1: …………………………………………….Điểm: .……...…… ……. Môn 2: ……………………………………………. Điểm: …………………. ……………………………………………………………. ...…………….…. ……………………………………………………………. ...…………….…. Nay tôi đăng ký dự thi tốt nghiệp với khóa: …….…......., khóa thi ngày: …. tháng ....... năm 20 ....., các môn: Môn 1:.. ........................... ..................... Môn 2:........................................ Môn 3:.. ........................... ..................... Môn 4:........................................ Xin đóng lệ phí thi tốt nghiệp theo quy định của Nhà trường, số tiền: …………….. Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng giải quyết. Tôi xin chân thành cám ơn. Huế, ngày ……tháng……năm 20… Xác nhận Người làm đơn HSSV không bị vi phạm kỷ luật (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Duyệt Tài vụ (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Đơn này (sau khi xác nhận tại các đơn vị liên quan): bản gốc nộp tại Phòng Đào tạo, bản sao nộp tại Khoa liên quan đến môn đăng ký dự thi, HSSV lưu một bản. HSSV hệ nghề nộp 2 ảnh (4x6), ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp, chuyên ngành đào tạo Nơi cư trú xác nhận HSSV không bị vi phạm kỷ luật, trường hợp HSSV đang trong thời gian học tại Trường thì giáo viên chủ nhiệm xác nhận.

File đính kèm:

  • docxdon_dktn_4804.docx
Mẫu đơn liên quan