Đơn xin nghỉ học tạm thời - Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời - Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI Kính gửi: Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo Khoa/Viện:................................................................... Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tôi tên là : ............................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh : .......................................................................................................... Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................... Mã số sinh viên : ..................... Lớp : ........................ Ngành :........................................... Khoa/Viện : ........................................................................................................................... Điện thoại liên hệ: ................................................................................................................. Nay tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường giải quyết cho tôi được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập. Lý do : ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Thời gian tạm ngưng từ học kỳ.../20.-20..kể từ ngày.tháng.nămđến hết ngày...tháng.năm.. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Hồ sơ kèm theo gồm: Bảng ghi kết quả học tập (bản gốc) Giấy nhập viện có xác nhận của cơ quan y tế (nếu có); Giấy gọi nhập ngũ (nếu có). Tp. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng ........năm ..... Ý kiến của Khoa/Viện Kính đơn Ý kiến của Phòng Đào tạo Ban Giám Hiệu duyệt Ngày nhận đơn:/./20....

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nghi_hoc_tam_thoi_truong_dai_hoc_cong_nghiep_thanh_p.docx
Mẫu đơn liên quan