Đơn xin chuyển trường (Dùng cho học sinh chuyển trường trong nội bộ thành phố)

pdf3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/12/2014 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển trường (Dùng cho học sinh chuyển trường trong nội bộ thành phố), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRONG TP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------------- ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Dùng cho học sinh chuyển trường trong nội bộ thành phố) Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo ........................... - Ban Giám hiệu trường THPT …………………………………….. - Ban Giám hiệu trường THPT …………………………………….. Họ tên cha, mẹ hoặc người giám hộ: …………………………………………….………… Đơn vị công tác : ……………………………………………………………….………….. Xin chuyển trường cho học sinh: ……………………………………………….…………. Ngày sinh:………………………… Địa chỉ đang cư trú: ………………………………………………………………………… Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT: ………………… Hiện là học sinh lớp……. hệ:……. ……, ban: ………. , năm học 20… - 20… Trường THPT …………………………………………………………………. Xếp loại cả năm về: Văn hóa: ………… Hạnh kiểm: ………. Có nguyện vọng xin chuyển trường đến: học lớp ………… , hệ: ………, ban cơ bản, năm học 20…..-20….… của trường THPT…………………………………………………………………………… Lý do xin chuyển trường: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là hoàn toán đúng sự thật. Xin trân trọng cảm ơn. Hà Nội, ngày…./…./20… Cha, mẹ hoặc người giám hộ ký tên Xác nhận của trường nơi đi Ý kiến tiếp nhận của trường nơi đến (Chỉ ghi ý kiến đồng ý tiếp nhận sau khi đã được Sở duyệt) Hiệu Trưởng Hiệu Trưởng

File đính kèm:

  • pdf1chuyen_trg_7515.pdf
Mẫu đơn liên quan