Đơn xin học lại (Áp dụng cho các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm) (Dành cho đăng ký cá nhân)

docx1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Áp dụng cho các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm) (Dành cho đăng ký cá nhân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI (Áp dụng cho các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm) (Dành cho đăng ký cá nhân) Kính gửi: Văn phòng Đào tạo Quốc tế Tôi tên là: Ngày sinh: MSSV:……………….Ngành:………………Lớp:………………Khóa: ………………….. Trong các học kỳ vừa qua, tôi còn một số môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng về việc mở các lớp học trong HK……..năm học……………….nên tôi viết đơn này để xin học lại …… môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK……năm học….……… như sau: TT MÃ SỐ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC Điểm tổng kết cao nhất đã đạt được ở các lần học trước Tôi xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời gian học lớp TA, lịch kiểm tra và thi các môn đăng ký trên nghiêm túc. Bên cạnh đó, tôi cam kết hoàn tất học phí các môn học lại đã đăng ký theo đúng thời gian quy định. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2011 Kính đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Số điện thoại: Email thường sử dụng: PHẦN BỔ SUNG Tôi tên là: Ngày sinh: MSSV: Ngành: Khóa: Tôi cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo TKB, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí…) thông qua các trên truyền thông chính của VPĐTQT Website học vụ ; Forum Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của VPĐTQT về học lại Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2011 SV cam kết (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxĐơn xin học lại (Áp dụng cho các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm) (Dành cho đăng ký cá nhân).docx
Mẫu đơn liên quan