Đơn xin học lại (Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh Tôi tên: …………………………………………………………………………………. Ngày sinh:…………………... .Mã số sinh viên ….………………. Lớp:……………... Khoa:…………………………Ngành:…………………………….Hệ:………………. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… Trong năm học ………………Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ …………………..học kỳ Vì lý do ………………………………………….. Và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số:…………/……….ngày….tháng……năm …… Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học. Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu. ngày ….. tháng …..năm 200 Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) Xác nhận của địa phương (về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương) Ý kiến của khoa

File đính kèm:

  • docĐơn xin học lại (Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh).doc
Mẫu đơn liên quan