Đơn xin học lại (Trường Đại học Võ Trường Toản)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Trường Đại học Võ Trường Toản), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản - Phòng Đào tạo - Khoa ………………………….......................... Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp:…………………. (ngành): . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính qui tại Trường Đại học Võ Trường Toản. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………………………………. Trong năm học: . . . . . . . . . . . ., tôi đã………... . . . . học kỳ, với lý do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và đã được Ban Giám hiệu ký theo Quyết định số: . . . . . ./QĐ-ĐHVTT, ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Nay đã hết thời gian bị đình chỉ học tập, kính xin Ban Giám hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./. . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ý KIẾN CỦA KHOA

File đính kèm:

  • docĐơn xin học lại (Trường Đại học Võ Trường Toản).doc
Mẫu đơn liên quan