Đơn xin mở thêm lớp học phần

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 3521 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin mở thêm lớp học phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn mở thêm lớp học phần CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày…….tháng…….năm 20..... ĐƠN XIN MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm Tên em là:………………………………..Sinh ngày……./……./……... Mã số sinh viên:……................................Lớp sinh viên:………................. Ngành học:.............................................Khoa:………......................……… Hiện nay em vẫn đang bị điểm F đối với học phần....................................... ..........................................................Mã số học phần:.............................................. Em rất muốn học để trả nợ đối với học phần trên nhưng trong học kỳ này Nhà trường không có kế hoạch tổ chức lớp học phần này. Vì vậy em viết đơn này kính đề nghị Nhà trường mở thêm lớp học phần................ .................................................... để em có cơ hội được trả nợ và hoàn thành việc tích lũy tín chỉ đúng với thời gian và được xét tốt nghiệp cùng với khóa học. Em xin cam đoan: nếu lớp học phần được mở, em sẽ chấp hành đầy đủ Quy chế và hoàn toàn tự nguyện đóng học phí mở thêm lớp theo quy định của Nhà trường. Em xin hứa sẽ tuân theo kế hoạch học tập đã đăng ký với Nhà trường và nộp học phí học lại đầy đủ, đúng thời gian quy định. Em xin chân thành cảm ơn. Người làm đơn (ký và ghi rõ học tên)

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_to_chuc_mo_lop_hoc_phan_5112.doc
Mẫu đơn liên quan