Đơn xin nghỉ học (Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. HCM)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1030 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học (Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM TP.Hồ Chí Minh, ngày .. tháng .. năm 201 ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gởi : Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng GTVT Họ và tên HSSV : .........................................................., sinh ngày : ..... / .. / . Mã số HSSV : .........................................................., lớp : ........................... Em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám Hiệu duyệt cho phép em được nghỉ học .... ca từ ngày ../../ 201 đến ngày ../../201 Lý do : ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Rất mong nhận được sự chấp thuận. Em xin cám ơn. XÁC NHẬN CỦA GVCN HỌC SINH – SINH VIÊN ..................................................................... (Ký ghi rõ họ tên) ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... DUYỆT BAN GH XÁC NHẬN CỦA PHÒNG CTHSSV .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Ngày . tháng . năm 201 TP.CT HSSV Nguyễn Ánh Nguyệt

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin nghỉ học (Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. HCM).pdf
Mẫu đơn liên quan