Đơn xin nghỉ học (Trường Đại học Võ Trường Toản)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học (Trường Đại học Võ Trường Toản), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản - Phòng Đào tạo Phòng CTSV&QLKTX Khoa .......................... Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp:. (ngành): . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính qui tại Trường Đại học Võ Trường Toản. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ học môn học: Với lý do:..... . . . . . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . ĐƠN VỊ XÁC NHẬN Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên (nếu nghỉ vì sức khỏe).

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ học (Trường Đại học Võ Trường Toản).doc
Mẫu đơn liên quan