Quy định về việc nhân viên bấm thẻ chấm công

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy định về việc nhân viên bấm thẻ chấm công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- Tp.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2014. GIÁM ĐỐC Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN. Căn cứ vào Nhiệm vụ và Quyền hạn của Giám đốc Công ty. QUY ĐỊNH V/v: Nhân viên bấm thẻ chấm công Bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2014, quy định về việc Nhân Viên bấm thẻ chấm công như sau như sau: Bấm thẻ vào (IN): Phải bấm trước 7h20’, tức là từ 7h19’ trở về trước, nếu bấm sau 7h19’ sẽ bị trừ 30’ tiền lương tháng. Bấm thẻ ra (OUT): Phải bấm sau 16h40’, tức là từ 16h41’ trở về sau, nếu bấm trước 16h41’ sẽ bị trừ 30’ tiền lương tháng. Quy định được áp dụng cho toàn thể Nhân Viên O.N Precision Bộ phận phát hành Giám đốc Nơi Nhận: Tất cả các phòng ban Nguyễn Ngọc Trung PHCNS ĐÃ KÝ ĐÃ KÝ

File đính kèm:

  • docqd_bam_the_cham_cong_7798.doc
Mẫu đơn liên quan