Đơn xin nhập học lại (Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nhập học lại (Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… ĐƠN XIN NHẬP HỌC LẠI Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM; - Phòng Đào Tạo. Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: …………… Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ……………… Nay tôi làm đơn này xin được nhập học lại từ học kỳ: ….. ….../ khóa ……………. Theo giấy phép tạm nghỉ học số: …………………. Ngày …../ ……/ ……………. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký và ghi rõ họ và tên) XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Việc chấp hành pháp luật trong thời gian tạm nghỉ học) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Ngày …….. tháng ………. năm 200…. (Ký tên và đóng dấu) XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. TP.HCM, ngày .....tháng ..... năm 200........ Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có: Giấy phép tạm nghỉ học và Biên lai nộp học phí học kỳ nhập học.

File đính kèm:

  • docĐơn xin nhập học lại (Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM).doc
Mẫu đơn liên quan