Đơn xin phép nghỉ học (Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép nghỉ học (Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Giám đốc Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Quốc tế Tên tôi là : Ngày sinh : Địa chỉ liên hệ : Điện thoại cố định: Điện thoại di động : Email : Học viên lớp : thuộc Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế Tôi làm đơn này xin Giám đốc Chương trình cho phép tôi được nghỉ học từ ngày....... tháng........ năm 20..... đến ngày....... tháng........ năm 20..... (....... tháng) (ghi lý do xin ngừng học, các văn bản liên quan kèm theo) Trong quá trình học tại lớp IeMBA......., tôi đã thực hiện được các công việc sau: Về việc thực hiện chương trình đào tạo: tôi đã hoàn thành ....... môn học .. (ghi các buổi đã học, đã hoàn thành) Sau thời hạn xin nghỉ học trên, tôi xin được tiếp tục các công việc hoàn thành chương trình đào tạo trước ngày....... tháng.......năm 20.. Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thực, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Chương trình. Xin trân trọng cảm ơn. XÁC NHẬN CỦA BP. GIÁO VỤ VỀ LỊCH TRÌNH HỌC TẬP (Ký và ghi rõ họ, tên) Hà Nội, ngày tháng năm 2011 NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ, tên) XÁC NHẬN CỦA BP. QUẢN LÝ LỚP (Ký và ghi rõ họ, tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin phép nghỉ học (Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế).doc