Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục I-8 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh Vốn góp Chữ ký của thành viên Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ) Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. Tỷ lệ (%) Thời điểm góp vốn Ghi chú Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A.Thành viên hợp danh B.Thành viên góp vốn (nếu có) ……, ngày……tháng……năm…… ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

File đính kèm:

  • docMau Danh Sach Thanh Vien Cong Ty Hop Danhwww..doc