Mẫu đơn xin học lại (Trường Cao đẳng GTVT TP HCM)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin học lại (Trường Cao đẳng GTVT TP HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: - Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng GTVT TP HCM - Phòng Công tác HS-SV Em tên là: ............................................................... , sinh ngày: ..................................... Mã số HSSV :......................................................... , lớp học : ........................................ Hệ đào tạo :............................................................. , khóa :............................................. Trong năm học .............................. em đã làm đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập, được Ban Giám Hiệu đồng ý theo quyết định số ....................................... ngày ........tháng ........ năm......... . Nay đã hết thời gian nghỉ học tạm thời, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép em được trở lại trường tiếp tục học từ đầu học kỳ ...... năm học 20... – 20..... Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu. Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20.... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Họ và tên: ……………………………. Ý kiến của BGH Phòng CT HSSV .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Ngày …… tháng …… năm 20…. Trưởng phòng Nguyễn Ánh Nguyệt

File đính kèm:

  • pdfMẫu đơn xin học lại (Trường Cao đẳng GTVT TP HCM).pdf
Mẫu đơn liên quan