Đơn đề nghị xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 01 - CDNN/TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III Kính gửi: Hội đồng xét chuyển chức danh nghề ghiệp giảng viên hạng III Tên tôi là:Giới tính: Ngày sinh: //.... Đơn vị công tác: . Trình độ chuyên môn được đào tạo khi tuyển dụng:....... Tôi được tuyển dụng về Trường Đại học Đồng Tháp từ ngày: .. Nhiệm vụ được phân công: . Đang xếp ngạch: . Thời gian bổ nhiệm vào ngạch: Hệ số lương hiện hưởng: .. Ngày bắt đầu hưởng: ... Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, tôi nhận thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để chuyển xếp ngạch: từ ngạch .. lên chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng II), mã số V.07.01.03. Hồ sơ gửi kèm gồm có: Đơn xin chuyển chức danh nghề nghiệp; Bằng thạc sĩ; Chứng chỉ ngoại ngữ: .; Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho giảng viên; Bài giảng học phần đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu; Bản xác nhận quá trình giảng dạy; Trân trọng cảm ơn./. Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đồng Tháp, ngày.thángnăm 20 NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_xet_chuyen_sang_chuc_danh_nghe_nghiep_giang_vien.doc