Mẫu dự toán kinh phí dự án

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 3151 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu dự toán kinh phí dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 2.10 DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN (Theo nội dung chi) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung các khoản chi Tổng số Nguồn vốn Kinh phí Tỷ lệ (%) Ngân sách SNKH Tự có Khác Tổng số Trong đó, khoán chi theo quy định* Năm thứ nhất* Trong đó, khoán chi theo quy định* Năm thứ hai* Trong đó, khoán chi theo quy định* Năm thứ ba* Trong đó, khoán chi theo quy định* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Thiết bị, máy móc mua mới                         2 Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo                         3 Kinh phí hỗ trợ công nghệ                         4 Chi phí lao động                         5 Nguyên vật liệu năng lượng                         6 Thuê thiết bị, nhà xưởng                         7 Chi khác                           Tổng cộng:                         * Chi dự toán khi dự án được phê duyệt

File đính kèm:

  • doc02.10 Mau Du Toan Kinh Phi Du An.doc