Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 1984 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP A. Nhận xét ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ học tập: Sinh viên đã làm việc tại đơn vị, khoa, phòng bao nhiêu buổi:……../ tuần. Trong thời gian làm việc:…………/ tháng Tinh thần, thái độ:……………………………………………………………………… …………………………................................................................................................... B. Nhận xét về kỹ năng tay nghề điều dưỡng của sinh viên ……………………………………………......................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. C. Nhận xét góp ý cho sinh viên: (xin lòng cho SV ít nhất 4 ý kiến) 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. D. Xếp loại và cho điểm: 1. Xếp loại (Vui lòng cho điểm vào ô xếp loại theo thang điểm 10) Nội dung Điểm 1. Chuyên cần, thái độ (10%) 2. Kỹ năng tay nghề (90%) 2. Xếp loại chung:………………………………………………………………………… ………, ngày…….tháng……năm……… Điều dưỡng Trưởng khoa Điều dưỡng Trưởng bệnh viện

File đính kèm:

  • docMẫu nhận xét của đơn vị thực tập.doc
Mẫu đơn liên quan