Phiếu đăng ký học lại môn học (Dành cho các lớp niên chế)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu đăng ký học lại môn học (Dành cho các lớp niên chế), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI MÔN HỌC (Dành cho các lớp niên chế) Họ tên: ......................................................Ngày sinh ............................................ MSSV: ................................Lớp:........................Khoa:......................................... Đăng kí học lại các môn sau đây: STT Mã môn học lại Tên môn học lại Mã môn học tương đương/thay thế Tên môn học tương đương/thay thế Lớp đăng ký học lại Kết quả 1 2 Tổng số môn học đăng ký: ......... Ghi chú: SV xem danh mục môn học/học phần tương đương/thay thế để đăng ký học lại (nếu như môn học lại không mở hoặc không còn trong chương trình đào tạo). Khoa chỉ xác nhận các môn không nằm trong danh mục môn học/học phần tương đương/thay thế đã ban hành SV photo một bản để lưu. SVnộp tại P. Đào tạo, sau 7 ngày HSSV xem TKB tại trang web mục xem TKB. Tp. Hồ Chí Minh, ngày ........tháng .......năm........... Người nhận phiếu (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên đăng ký (Ký và ghi rõ họ tên) Trưởng phòng Đào tạo (Ký và ghi rõ họ tên) Trưởng khoa quản lý HP (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docPhiếu đăng ký học lại môn học (Dành cho các lớp niên chế).doc
Mẫu đơn liên quan