Báo cáo Mẫu nhập xuất, tồn nguyên liệu nhập khẩu

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Mẫu nhập xuất, tồn nguyên liệu nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 10 - Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu Mẫu : 10/HSTK-CX BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tên doanh nghiệp:                     ; Địa chỉ: Mã số doanh nghiệp: Hồ sơ thanh khoản quý:       , năm .......... STT Tên/Mã nguyên liệu, vật tư Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu NL, VT xuất trả lại Lượng NV, VT tồn cuối quý Tờ khai nhập khẩu Lượng NL, VT tồn của quý trước chuyển sang Đơn vị tính Tên/ mã sản phẩm xuất khẩu Tờ khai xuất khẩu Định mức NL, VT (kể cả hao hụt đơn vị sản phẩm Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SPXK Tờ khai xuất khẩu (số, ký hiệu; ngày đăng ký) Lượng NL, VT xuất trả lại Số; ký hiệu; ngày đăng ký Ngày hoàn thành thủ tục hải quan Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu Số; ký hiệu; ngày đăng ký Ngày hoàn thành thủ tục hải quan Lượng sản phẩm xuất khẩu ĐV tính (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)  Ngày   tháng    năm Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu (Ký tên, đóng dấu công chức) ............, ngày.......tháng........năm........ Giám đốc Doanh nghiệp (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ghi chú: (1) - Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất khẩu nguyên liệu, vật tư trong quý thanh khỏan (2) - Lượng NV, VT tồn cuối quý tại cột (17) = lượng NL, VT nhập khẩu trong quý tại cột (5) + lượng NL, VT tồn của quý trước tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu cột (14) - Lượng NL, VT xuất trả cột (16)

File đính kèm:

  • docMau 10 Bao Cao Nhap Xuat Ton Nguyen Lieu Nhap Khau Www..doc