Báo cáo V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc Ho và tên: Bộ phận: Mã số NV: Tên công việc: Khoá đào tạo: Kết quả học tập: 1. Đạt: 2. Không đạt: Lý do: 3. Nhận xét thêm: Vận dụng vào công việc: Vận dụng tốt: Không vận dụng được: Lý do: Nhận xét thêm: Ngày tháng năm Ý kiến Trưởng bộ phận Người báo cáo (ký tên)

File đính kèm:

  • doc1024_mau_bao_cao_vv_ket_qua_ho_1__0018.doc
Mẫu đơn liên quan