Đơn cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI Tên tôi là: Sinh ngày: Số CMND hoặc hộ chiếu: Đơn vị công tác: Chức danh: Được cử đi học sau đại học tại nước ngoài theo: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của người được Nhà nước cử đi đào tạo ở nước ngoài như sau: 1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài và Quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không xin chuyển trường hoặc thay đổi khoá học, chương trình học. 2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn. 3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và làm việc lâu dài cho cơ quan cử đi đào tạo hoặc theo sự điều động của Nhà nước. 4. Tiếp tục đóng bảo hiểm trong thời gian đi học ở nước ngoài. 5. Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xử lý cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh Công chức và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. , ngày .. tháng năm. .. Người cam kết, ký và ghi rõ họ tên Ý kiến xác nhận, bảo lãnh của cơ quan, đơn vị công tác Xác nhận anh/chị .., hiện đang là cán bộ của cơ quan. Cơ quan chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm: 1. Tiếp nhận và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi cán bộ có tên trên tốt nghiệp về nước. 2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài. 3. Phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu cán bộ có tên trên thực hiện đúng lời cam kết trên đây. , ngày .. tháng .năm Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu

File đính kèm:

  • docxdon_cam_ket_thuc_hien_nghia_vu_cua_can_bo_duoc_cu_di_dao_tao.docx