Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 1

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC: ............... Kính gửi : Hiệu trưởng Trường.............. Chúng tôi gồm : 1. Họ tên cha: ..., năm sinh: .., nghề nghiệp: Nơi làm việc: ....., số điện thoại: . 2. Họ tên mẹ: ...., năm sinh: .., nghề nghiệp: Nơi làm việc: ..., số điện thoại: . Xin cho con chúng tôi là:........ Sinh ngày thángnăm, nơi sinh:. Chổ ở hiện nay: .. Số điện thoại liên lạc: .. Được xét tuyển vào lớp 1, năm học............... Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường. Trân trọng kính chào. ........, ngày tháng năm ..... Người làm đơn

File đính kèm:

  • docxdon_dang_ky_du_tuyen_sinh_vao_lop_1.docx